"W każdej wiedzy jest tyle prawdy, ile jest w niej matematyki." (Immanuel Kant)

"Liczby rządzą światem." (Pitagoras)

"Matematyka - to bardziej czynność niż nauka." (Luitzen Egbertus Jan Brouwer)

"Wszystkie zjawiska natury są tylko matematycznymi konsekwencjami niewielkiej liczby niewzruszonych praw." (Pierre Simon de Laplace)

"Potęga matematyki polega na pomijaniu wszystkich myśli zbędnych i cudownej oszczędności operacji myślowych." (Ernst Mach)

"Żadna nauka nie wzmacnia tak wiary w potęgę umysłu ludzkiego, jak matematyka." (Hugo Dyonizy Steinhaus)

"Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki." (Roger Bacon)

"Matematyka wyposaża nas w coś jakby nowy zmysł." (Charles Robert Darwin)

"Kto lekceważy osiągnięcia matematyki przynosi szkodę całej nauce, ponieważ ten, kto nie zna matematyki, nie może poznać innych nauk ścisłych i nie może poznać świata." (Roger Bacon)

"Matematyka zawiera w sobie nie tylko prawdę, ale i najwyższe piękno - piękno chłodne, surowe, podobne do piękna rzeźby." (Bertrandt Russel)

"Tyle jest w każdym poznaniu nauki, ile jest w nim matematyki." (Immanuel Kant)

"Wy nie wiecie co to jest matematyka! wy myślicie: liczby, liczby! Nie! A ona śpiewa, gra jak kryształ. Cała dusza tonie w dźwięcznym, przejrzystym krysztale." (Stanisław Brzozowski)

"Temu, kto nie zna matematyki, trudno spostrzec głębokie piękno przyrody." (Richard Feynman)

"W matematyce nie ma drogi specjalnie dla królów." (Euklides)

W matematyce raz udowodnione twierdzenie na zawsze zachowuje swoją prawdziwość." (Roman Sikorski)

"Matematyka jest to królowa wszystkich nauk, jej ulubieńcem jest prawda, a prostość i oczywistość jej strojem." (Jan Śniadecki)

"Jeśli matematyka jest królową nauk, to królową matematyki jest teoria liczb." (Immanuel Kant)

"Słodko spożywamy matematykę i dzieje się nam jak Lotofagom; bo skosztowawszy jej, nie chcemy już od niej odstąpić i owłada nami jak kwiat lotosu." (Arystoteles)

"Matematyka zawiera w sobie nie tylko prawdę, ale i najwyższe piękno - piękno chłodne, surowe, podobne do piękna rzeźby." (Bertrandt Russel)

"Oprócz matematyki nie istnieje żadna niezawodna wiedza z wyjątkiem tej, która wywodzi się z matematyki." (Robert Rekord)

"Liczba jest istotą rzeczy." (Pitagoras)

"Między duchem a materią jest matematyka." (Hugo Dyonizy Steinhaus)

"Matematyka nie posiada symboli na mętne myśli." (H. Poincar)

"W szkole nie matematyka ma być nowoczesna, ale jej nauczanie." (Rene Thom)

"Cztery działania arytmetyczne: podawanie, obejmowanie, mrożenie i gdzie lenie." (Żółw z "Alicji w Krainie Czarów")

"Łatwo z domu rzeczywistości zajść do lasu matematyki, ale nieliczni tylko umieją wrócić." (Hugo Dyonizy Steinhaus)

"W swojej pracy starałem się łączyć prawdę i piękno, lecz gdy musiałem wybierać, wybierałem piękno." (Herman Weyl)

"Nie można oprzeć się wrażeniu, że formuły matematyczne mają niezależny od nas byt i inteligencję, że są mądrzejsze niż my sami, nawet mądrzejsze niż ich odkrywcy, i że możemy wywnioskować z nich więcej niż poprzednio w nich zawarto." (Heinrich Rudolph Hertz)

"Bieda przeczy matematyce; gdy się ją podzieli na więcej ludzi, nie staje się mniejsza." (Gabriel Laub)

"Po co ludzie uczą się matematyki? Żeby uczyć matematyki innych." (Hugo Dyonizy Steinhaus)